การเล่นหุ้นไทย ด้วยทำอย่างไร

การเล่นหุ้นไทย
การเล่นหุ้น หมายถึง การลงทุนในหุ้น หรือ “การซื้อส่วนหนึ่งของบริษัท”

การเล่นหุ้นไทย

เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น กับบริษัทหลักทรัพย์
โอนเงินเข้าบัญชี
เลือกหุ้น
ซื้อหุ้น
ขายหุ้น
การเลือกหุ้น

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค
ปรึกษาโบรกเกอร์
ความเสี่ยง

ราคาหุ้นอาจตก
สูญเสียเงินทุน
ศึกษาข้อมูล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์
หนังสือ
เว็บไซต์
เริ่มต้น

เงินลงทุนน้อย
หุ้นที่มีราคาไม่สูง
ศึกษาข้อมูล
การเล่นหุ้น เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูล และเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนน้อย