การบริการ

โซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วเพื่อควบคุมทิศทางลม

ปัจจุบันมีการออกแบบและพัฒนาระบบโซลินอยด์วาล์วเพื่อใช้ในการควบคุมทิศทางลมโดยใช้คอยล์ไฟฟ้าสั่งการร่วมกับสปริงหรือคอยล์ไฟฟ้าอีกตัว ประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดและปิดสวิทซ์ ได้แก่ โซลินอยด์วาล์วน้ำ, โซลินอยด์วาล์วแก๊ส, โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค และโซลินอยด์วาล์วลม

การเลือกโซลินอยด์วาล์วลมตามการใช้งาน

การใช้งานโซลินอยด์วาล์วลม เป็นวาล์วควบคุมทิศทางลมด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถควบคุมทิศทางลมได้ตามต้องการ โดยมีหลายแบบให้เลือก สามารถสั่งการร่วมกับสปริงหรือคอยล์ไฟฟ้าอีกตัวเมื่อต้องการให้วาล์วอยู่อีกตําแหน่ง ประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดและปิดสวิทซ์ เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว

โซลินอย์วาล์วน้ำ

การใช้งานโซลินอย์วาล์วน้ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์วาล์วที่ใช้กับระบบน้ำและเครื่องกรองน้ำ วาล์วหัวถังแรงดัน วาล์วควบคุมถังกรองน้ำ ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็ก ทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทำให้ครบวงจรทำงาน

คุณสมบัติของพื้นไม้ลามิเนต

ถ้าพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของพื้นไม้ลามิเนตนั้น ก็คือ ติดตั้งได้เร็ว น้ำหนักเบา และทนทาน หลายปีหลายๆคนที่ มีความเชื่อว่าไม้ลามิเนตไม่ดีนั้น ส่วนมากมีปัญหาหลังจากการติดตั้ง และช่างติดตั้งที่ไม่ชำนาญมากพอ ส่วนเรื่องของเสียง ที่เวลาเดินบนไม้ลามิเนตแล้วเกิดเสียงเหมือนไม้กรอบตัวนั้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพื้นเดิมนั้นไม่ได้ระนาบ มีลักษณะเป็นคลื่น เมื่อติดตั้งไม้ลามิเนตไปแล้วเวลาเราเดินบน พื้นไม้ ทำให้ไม้ยุบตัวลงผ่านรอยคลื่นใต้ไม้ลามิเนตอีกชั้นหนึ่งจึงทำให้เกิดเสียงดังบางครั้ง ติดตั้งไม้ลามิเนตไปแล้ว ไม้เกิดการขยายตัวมากกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม้ลามิเนตมีปัญหา ถ้ายังไม่พอจะแยกคุณสมบัติของพื้นไม้ลามิเนตเป็นข้อๆดังนี้

1. พื้นไม้ลามิเนต ทนต่อรอยขีดข่วน หรือกระทั่งกรงเล็บของสัตว์เลี้ยงของท่าน
2. พื้นไม้ลามิเนต ทนต่อแรงตกหรือกดกระแทก
3. พื้นไม้ลามิเนต ทนความร้อนของก้นบุหรี่ และคราบของนิโคตินสามารถเช็ดออกได้โดยง่าย
4. พื้นไม้ลามิเนต ไม่เป็นคราบ สามารถเช็ดออกได้ง่าย
5. พื้นไม้ลามิเนต สีและลายไม่ซีดจาง แม้จากการตากแดดโดยตรงก็ตาม
6. พื้นไม้ลามิเนต ดูแลรักษาความสะอาดง่าย และทนต่อน้ำยาทำความสะอาดต่างๆที่ใช้ภายใน บ้าน ไม่สามารถทำให้ผิวหน้าเป็นรอยได้
7. พื้นไม้ลามิเนต ปลอดภัยเนื่องจากพื้นลามิเนตไม่มีขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้สาร Dioxins จึงปลอดภัยต่อ สุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยพื้นผิวที่สะอาดถูกสุขอนามัยไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้
8. พื้นไม้ลามิเนต แข็งแรงมาก แม้การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ทำให้เกิดรอย (สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำเมื่อวางของหนักๆบนพื้นก็คือใช้สักหลาดรองส่วนที่ สัมผัสกับพื้นเท่านั้นเอง)
9. พื้นไม้ลามิเนต ติดตั้งได้ง่ายและเร็ว สามารถติดตั้งทับบนพื้นเดิมได้เลย

ช่องทางการจัดจำหน่ายอุตสาหกรรมขายถุงพลาสติก

ขายถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอื่นๆ ทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดในประเทศ แต่ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการผลิตรวมและส่วนต่างกำไรต่ำ เนื่องจากมีการแข่งขันในระดับสูง อุตสาหกรรมถุงพลาสติกใช้เงินลงทุนต่ำ เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อน และใช้แรงงานมาก นักลงทุนต่างชาติจึงได้ย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้ามา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงในประเทศของตน ทำให้การผลิตของอุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยจำนวนมากเป็นการผลิตเพื่อส่งออก

ช่องทางการจัดจำหน่ายอุตสาหกรรมถุงพลาสติกเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ คือประมาณร้อยละ 60-70 ของปริมาณการผลิตมุ่งป้อนตลาดภายใน ช่องทางการจำหน่ายมีทั้งที่จำหน่ายไปยังผู้บริโภคโดยตรง คือ ผู้บริโภคมาสั่งผลิตกับผู้ผลิตโดยตรงในกรณีที่ต้องการในปริมาณมาก หรือจำหน่ายแก่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก เป็นต้น การจำหน่ายมีทั้งจำหน่ายตรงแก่ผู้ใช้และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย

  1. การจำหน่ายให้กับผู้ใช้โดยตรงซึ่งผู้ใช้มักจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ทำให้ได้ราคาที่ต่ำลง แต่ข้อดี คือผู้ซื้อรายใหญ่มักจะมีปริมาณและช่วงเวลาการสั่งซื้อที่แน่นอน ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้าได้ง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดคุณภาพของสินค้ากับผู้ใช้ได้โดยตรง
  2. การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายมักเป็นวิธีการที่ผู้ผลิต จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อรายย่อยหรือผู้ใช้ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลาย เช่น ขนาด รูปแบบ และปริมาณที่แตกต่างกันไป

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบันให้ผลผลิตซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าถุงพลาสติกทั่วไป การใช้งานจึงยังไม่แพร่หลายนัก แนวโน้มในอนาคตนั้น การที่ผู้คนให้ความสนใจกับผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ถุงพลาสติกทั่วไปที่ใช้กันอยู่จะถูกแทนที่โดยถุงพลาสติกชีวภาพ

กิจกรรมที่จะเป็นผูกสัมพันธ์กับการจับฉลาก

จับฉลาก

การจับฉลากนั้นมักที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอื่นๆมากกว่าที่จะเกิดขึ้นเดี่ยวๆ เพราะตัวฉลากเองนั้นไม่ได้มีความหมายหรือคุณค่าในตัวเองแต่จะต้องมีคนกำหนดค่าขึ้นมาแทน หรือเพิ่มเติมคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เดิมเพื่อใช้เป็นฉลากสำหรับกิจกรรมต่างๆ ฉลากส่วนใหญ่มักจะเป็นแผ่นกระดาษรูปแบบต่างๆที่มีการเขียนบางสิ่งบางอย่างลงไปเพื่อกำหนดความหมายหรือคุณค่าของกระดาษนั้นๆในฐานะของฉลากใบหนึ่ง หรือไม่ก็เป็นสิ่งของอื่นๆที่มีอยู่แล้วแต่นำมาใส่ความหมายหรือคุณค่าอื่นๆเพิ่มเติมลงไปในฐานะของฉลาก ตัวอย่างของฉลากแบบแผ่นกระดาษนั้นได้แก่การเขียนเลขลงไปเพื่อแทนลำดับการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่จับฉลากที่มีเลขใดๆได้ หรือการเขียนประโยคบางอย่างลงไปเพื่อสื่อสารความหมายหนึ่งๆผ่านทางกระดาษ ซึ่งอาจจะเป็นโจทย์ปัญหาต่าง ทั้งปัญหาคณิตศาสตร์ ปัญหาเชาว์ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาทางภาษาต่างๆ เป็นต้น เพื่อฝึกฝนทักษะทางด้านต่างๆผ่านการสุ่มปัญหาต่างๆจากฉลากเหล่านี้ออกมาแก้ไข โดยอาจจะจัดเป็นหมวดหมู่และนำออกมาใช้งานทีละหมวดหมู่ เพื่อเน้นฝึกทักษะต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากการเขียนปัญหาในศาสตร์ต่างๆลงไปแล้ว ยังอาจจะเขียนเป็นคำสั่งลงไป เพื่อให้ผู้ที่จับฉลากใบนั้นได้ทำตามคำสั่งที่มีการเขียนเอาไว้ จากข้อความที่กล่าวไปทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการจับฉลากส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆซึ่งอาจจะมีขอบเขตการเข้าร่วมตั้งแต่ในกลุ่มนักเรียนหรือขยายใหญ่ออกมาเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปก็ได้ โดยกิจกรรมที่จะนำเป็นผูกสัมพันธ์กับการจับฉลากนั้นแทบจะเรียกได้ว่าไร้ขอบเขต

การประเมินค่าใช้จ่ายในการฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก ในการที่เราจะตีราคางานได้นั้นเราต้องเห็นตัวอย่างชิ้นงานที่จะผลิต หรือภาพเขียนแบบ(Drawing) ของชิ้นงานที่จะผลิตก่อน เพราะสิ่งที่เราต้องการในการประเมินค่าใช้จ่ายในการฉีดขึ้นรูปคือ

– ชนิดของพลาสติกและน้ำหนักของชิ้นงาน (ในกรณีที่ทางเราเป็นผู้จัดหาเม็ดพลาสติกในการผลิต)

– ขนาดของแม่พิมพ์ชิ้นงานที่จะผลิต

– ปริมาณที่ผลิตได้ต่อวัน(เดือน)

– จำนวนในการสั่ง (หากน้อยเกินไปราคาจะสูงขึ้นครับ)

– มีแม่พิมพ์แล้วหรือไม่

และถ้าหากยังไม่มีแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป ก็ต้องคุยกันเรื่องการสั่งทำแม่พิมพ์ด้วยครับซึ่งค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่

– มี Drawing แล้วหรือไม่ (ถ้ายังอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการเขียน Drawing ในกรณีที่งานมีความซับซ้อน)

– ขนาดของชิ้นงาน(จะส่งผลต่อขนาดของเหล็กที่นำมาทำแม่พิมพ์ครับ) และ ชนิดของเหล็กที่ใช้

– ความซับซ้อนของชิ้นงาน

– จำนวน Cavity ที่ต้องการ (ขึ้นกับปริมาณที่ต้องการต่อเดือน)

(Cavity คือ ขึ้นรูป 1 ครั้งได้ขึ้นงานกี่ชิ้น เช่น ขึ้นรูป 1 ครั้งได้ 2 ชิ้น แสดงว่าเป็นแม่พิมพ์ 2 Cavity)

แต่ถ้าหากยังไม่มีทั้ง 2 อย่าง สามารถ E-mail ข้อมูลตามหัวข้อด้านล่างเพื่อประกอบการพิจารณาราคาในเบื้องต้นก่อนก็ได้เช่นกันได้แก่

– ภาพของชิ้นงาน หรือภาพอ้างอิงชิ้นงานที่ต้องการจะผลิต

– ขนาด(กว้าง/ยาว/สูง)

– น้ำหนักชิ้นงาน

– ปริมาณที่ต้องการต่อเดือน

ชนิดของเม็ดพลาสติกที่ใช้ หรือคุณสมบัติที่ต้องการของชิ้นงาน (ข้อนี้ หากท่านยังไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ เราสามารถเลือกให้ท่านได้ตามลักษณะการใช้งาน ตามความเหมาะสม)

การชิงโชคหรือการแสวงโชคต่างๆ

ชิงโชค

การชิงโชคนั้นเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในกลุ่มคนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในสมัยอดีต ถึงแม้ว่าในอดีตนั้นจะไม่ได้มีกิจกรรมใดๆที่ดูจะเหมือนกิจกรรมชิงโชคในปัจจุบันนี้เลยก็ตาม แต่ก็มีการเสี่ยงโชค แสวงโชคเกิดขึ้นอยู่บ้างแม้จะไม่มากเท่าไรนักเพราะวิถีชีวิตของคนในยุคก่อนนั้นมักที่จะไม่ได้มีการทำอะไรที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตปกติโดยง่าย และการทำอะไรที่แตกต่างนั้นมักจะโดนมองด้วยสายตาที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนเสียมากกว่า การเดินทางไกลส่วนใหญ่ก็เพื่อการค้าขาย การย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัย หรือการรบขยายพื้นที่ของอาณาจักรเสียส่วนใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่จะไม่เดินทางกันโดยที่ไม่มีจุดหมาย (ยกเว้นกรณีที่ถูกขับไล่ออกจากชุมนุมเนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่นเหตุผลทางสุขภาพ การเป็นโรคที่รักษาไม่หายในสมัยนั้นและส่งผลให้สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สังคมรังเกลียด หรือเหตุผลการสังคมและวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดการขับไล่คนออกจากชุมชนนั้นๆ)

http://www.luckyfirst.co.th/

การชิงโชคหรือการแสวงโชคต่างๆนั้นมักจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในสถานะยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีนัก อยู่อย่างค่อนข้างยากลำบาก อัตคัด ขัดสน จึงต้องออกเดินทางเพื่อคาดหวังที่จะสามารถหาสถานที่ที่ทำให้ตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหลังจากนั้นก็อาจจะพาญาติๆมาอยู่ด้วยภายหลัง แต่ก็ประสบความสำเร็จน้อยคนนัก เพราะการเดินทางโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลของสิ่งที่จะต้องเผชิญนั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างคาดเดาอะไรไม่ได้เลยโดยสิ้นเชิงและอาจจะทำให้เสียชีวิต

ผมร่วงหลังจากการคลอดบุตร

ผมร่วงหลังคลอดเกิดขึ้นเมื่อน้องอายุได้ 3 เดือน ซึ่งอาจร่วงได้ถึงวันละ 300 – 400 เส้นเลยก็เป็นได้แต่ไม่ต้องตกใจ หรืออย่ากังวลไป เพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติ และก็จะเกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น สาเหตุเกิดจากคุณแม่หลังการคลอดบุตรมี ผมร่วง นั้นเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์นั้นมีอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน และเมื่อคุณแม่คลอดน้องแล้วระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงมาอย่างกะทันหัน ทำให้เส้นผมที่เคยหนา ดกดำ และไม่ค่อยร่วง จะหลุดร่วงออกไปพร้อมๆกัน

ไม่มีวิธีไหนที่จะหยุดผมร่วงได้ โดยทั่วไปแล้วอาการจะหาย ผมจะค่อยๆหยุดร่วง และผมก็จะงอกขึ้นมาทดแทนใหม่ภายในเวลาประมาณ 6 – 12 เดือนหลังคลอด ถึงแม้คุณแม่จะไม่สามารถยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมได้ แต่คุณแม่ก็ยังสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกน้อย ที่จะเข้าไปบำรุงร่างกายและบำรุงรากผมให้แข็งแรงจากภายใน เช่น เนื้อ นม ไข่ ผัก5สี ผลไม้ 5 สี ข้าว ถั่ว งา เป็นต้น และอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณแม่สามารถทำควบคู่กันไป นั่นก็คือ การบำรุงรักษา รากของเส้นผม จากภายนอก ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลรากผมที่สกัดจากธรรมชาติ เพื่อป้องกัน ผมร่วง ผมบาง หรือ ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะในอนาคต และเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างที่จะส่งผลต่อลูกน้อยด้วย ในกรณีคุณแม่ให้นมลูกน้อย ยังยืนยันและยังคงให้ความสำคัญอยู่ที่การรับประทานอาหารเป็นหลัก

ประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก

ปลวกสามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมีผลกระทบต่อโครงสร้างไม้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆภายในบ้าน การรักษาหรือกำจัดปลวกภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน มืออาชีพในการรักษาปลวกหรือกำจัดปลวกจะเป็นประโยชน์เพราะมีความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นและเทคนิคในการกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาเรื่องปลวกจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานได้เพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่สุด บางคนชอบที่จะใช้บริการ บริษัทกำจัดปลวกสำหรับป้องกันอย่างละเอียดมากขึ้น การรักษาปลวกหรือกำจัดปลวกมีสองประเภท ได้แก่ รักษาโดยใช้เหยื่อและการรักษาโดยการใช้ยากำจัดปลวก การประยุกต์ใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีสภาพคล่องที่จะทำตามความยาวพื้นดินของบ้านผ่านการใช้แท่งที่เหมาะสม การถ่ายโอนของของเหลวที่เกิดขึ้นในดินฐานรากโดยรอบภายในรากฐานและยังอยู่ภายใต้ รูปแบบของการป้องกันปลวกที่รวมถึงไม่ขับไล่และขับไล่ช่วยในการป้องกันปลวกจากการย้ายจากดินที่บ้านหรือในทางกลับกันในระยะสั้นที่ทำหน้าที่เป็นอุปสรรค ไล่ไม่ฆ่าปลวกย้ายเข้าไปอยู่ในดินได้รับการรักษาในขณะที่ไล่ทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกจากการย้ายเข้ามาในบ้าน

โรคพุ่มพวงกับปัญหาผมร่วง

โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง คนไทยเรารู้จักกันดีในชื่อ โรคพุ่มพวง เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโดยตรง ปกติคนเราจะมีภูมิคุ้มกันไว้เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค แบททีเรีย ไวรัสต่างๆ ที่แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย แต่ด้วยปัจจัยบางอย่าง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดการสับสนเข้าใจว่า เนื้อเยื่อในร่างกายเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ส่งปฎิกิริยาเกิดการอักเสบเพื่อที่จะทำลาย โดยการส่งเม็ดเลือดขาวพร้อมทั้งผลิตตัวภูมิชนิดหลั่งออกมา เพื่อไปทำลายตามส่วนต่างๆของร่างกาย80% ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นผู้หญิงที่มาอายุ อู่ระหว่าง 20 – 45 ปี ซึ่งไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า

ความรุนแรงของโรคก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นในส่วนใด ระบบใดของร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบหัวใจ ระบบเลือด กล้ามเนื้อ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร  และระบบผิวหนัง สาเหตุที่ผมร่วงนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุนี้เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เซลล์ที่เกิดการอักเสบมาล้อมบริเวณรากผม ทำให้ภูมิคุ้มกันเกิดความสับสนเข้าใจว่าเซลล์รากผมคือสิ่งแปลกแล้วหลั่งสารออกมาทำลาย ทำให้รากผมเสียหายและเส้นผมร่วงได้เช่นกัน ปัญหาผมร่วงส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับช่วงเวลาที่โรคกำเริบ และเมื่อโรคสงบลงจะพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีผมแหว่งไป และเมื่อเจอแสงแดง หรือสัมผัสแสงแดด ในบริเวณที่แหว่งนั้นก็จะเกิดอาการแสบแดง ซึ่งวิธีที่จะหยุดปัญหาผมร่วง นั้นส่วนใหญ่จะเป็นวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการ การบำรุง เร่งการเจริญเติบโตของเส้นผม ตามลำดับ ซึ่งผลที่ได้มากน้อยนั้น จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพและลักษณะการดำเนินโรคของผู้ป่วยแต่ละคน

โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง แม้เป็นโรคที่สามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตแต่หากผู้ป่วยได้รับการรักษาและมีการควบคุมการกำเริบของโรคที่ดี มีความระมัดระวังในการใชีวิต  มีการดูแลรักษาสุขภาพ และฎิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ผู้ป่วยก็จะสามารถหายจากอาการและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ