ข้อควรปฏิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง

หลอดไฟ ที่ใช้กันอยู่แบ่งเป็น ๒ ชนิดใหญ่ๆเป็น หลอดฟลูออร์เรสเซนต์หรือนีออนแล้วก็หลอดชนิดไส้ ซึ่งเมื่อได้เปรียบเทียบแล้วถึงแม้หลอดนีออนจะแพงสูงขึ้นยิ่งกว่าหลอดชนิดไส้ แต่ว่านีออนจะให้แสงไฟมากยิ่งกว่าหลอดชนิดไส้โดยประมาณ ๔ – ๕ เท่า โดยใช้ไฟฟ้าเท่ากันแล้วก็แก่การใช้แรงงานเป็นเวลานานกว่าหลอดไฟฟ้าชนิดไส้โดยประมาณ ๗- ๘ เท่า

การใช้หลอดฟลูออร์เรสเซนต์

ทั้งขนาด ๔๐ วัตต์ ๑ หลอด จะให้แสงไฟพอๆกับการใช้หลอดไฟฟ้าชนิดไส้ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ๒ หลอด แต่ว่าจะเสียค่าไฟฟ้าถูกกว่าประมาณ ๔ เท่า และ ยิ่งกว่านั้น ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบใหม่ซึ่งมีคุณภาพสูง ให้กำลังส่องสว่างสูงพอๆกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่ว่ากินไฟน้อยกว่า ตัวหลอดมีลักษณะเรียวกระชับขนาดเล็กกว่าหลอดปกติ มีขนาด ๑๘ วัตต์ ใช้แทนขนาด ๒๐ วัตต์ และก็ขนาด ๓๖ วัตต์ แทนขนาด ๔๐ วัตต์ สามารถนำไปสวมกับขั้วแล้วก็ขาหลอดเดิมได้ในทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ จะใช้พลังงานน้อยลงกระแสไฟฟ้าได้โดยประมาณจำนวนร้อยละ ๑๐ สำหรับหลอดไฟฟ้าจำพวกใหม่ ที่เรียกว่า หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ นั้น คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก ซึ่งปรับปรุงให้ได้ใช้พลังงานน้อยลง มีอายุการใช้แรงงานเป็นเวลานานกว่าหลอดไฟฟ้าชนิดไส้โดยประมาณ ๕ เท่า แม้กระนั้นใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดชนิดไส้ราว ๔ เท่า ประหยัดค่าไฟ ปริมาณร้อยละ ๓๘ ตอนนี้มี ๒ แบบ เป็น

หลอดคอมแพคบัลลาสต์ข้างใน

เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ย่อขนาดลง มีบัลลาสต์รวมทั้งสตาร์ทเตอร์รวมอยู่ข้างในหลอด สามารถนำไปติดตั้งแทนหลอดไฟฟ้าชนิดไส้ประเภทหลอดเกลียวได้โดยทันที โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใดๆมีขนาดตั้งแต่ ๙ วัตต์ ๑๓ วัตต์ รวมทั้ง ๒๕ วัตต์ หลอดคอมแพคบัลลาสต์ด้านนอก วิธีการใช้งานเช่นเดียวกับหลอดคอมแพคบัลลาสต์ข้างใน แต่ว่าหลอดคอมแพคบัลลาสต์ข้างนอก สามารถเปลี่ยนแปลงหลอดได้ง่ายเมือหลอดชำรุดทรุดโทรม ตัวหลอดมีลักษณะงอโค้งเป็นรูปตัวยู ข้างในขั้วของหลอดจะมีสตาร์ทเตอร์อยู่ภายในแล้วก็บัลลาสต์อยู่ข้างนอก สำหรับในการจัดตั้งใช้งานควรมีขาแทงเพื่อใช้กับบัลลาสต์ที่แยกออก มีขนาด ๕ วัตต์ ๗ วัตต์ และ ๑๑ วัตต์

บทความจาก เว็บอุปกรณ์ไฟฟ้าอันดับ 1 | apelectric2005