มาดูช่องทางในการซื้อบ้านมือสองที่ง่ายและสะดวกที่สุด

ปัจจัยสำคัญของการหาซื้อบ้านมือสอง ยิ่งเป็นทำเลที่สะดวกใกล้กับขนส่งสาธารณะด้วยแล้วจะยิ่งทำให้บ้านมือสองมีราคาสูงขึ้น ผู้ซื้อควรเลือกทำเลที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นขนส่งสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัว และหลีกเลี่ยงการซื้อบ้านมือสองที่อยู่ติดกับร้านอาหารหรือร้านค้า เพราะจะมีผลกระทบกับความสงบในการอยู่อาศัย และควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นจุดทิ้งขยะหรือบ่อบำบัดน้ำเสีย เพราะอาจได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ตามมา

ช่องทางการซื้อขายบ้านมือสองที่ได้รับความนิยม

1. การซื้อบ้านมือสองกับเจ้าของบ้านจริงๆ ถือเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด เพราะผู้ซื้อสามารถเจรจาต่อรองราคาขายกับเจ้าของบ้านได้โดยตรง และมั่นใจได้ว่าเจ้าของบ้านต้องการขายจริงๆ หากเลือกซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านโดยตรงควรขอตรวจสอบเอกสารและการทำสัญญาต่างๆ ให้เรียบร้อย หรือหาผู้ที่มีความรู้เข้ามาช่วยตรวจสอบ และควรตกลงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขาย โอนกรรมสิทธิ์ หรือจดจำนองที่ดินให้เรียบร้อย

2. การซื้อบ้านมือสองผ่านนายหน้า ถือเป็นวิธีการที่สะดวกสบายให้กับผู้ซื้อเป็นอย่างมาก เพราะผู้ซื้อสามารถระบุลักษณะบ้านมือสองที่ต้องการ พื้นที่ และราคากับนายหน้าได้ และนายหน้าจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องซื้อขายและการทำสัญญาต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายของนายหน้า ผู้ขายบ้านจะเป็นผู้จ่าย ดังนั้นควรตรวจสอบดูชื่อผู้ขายบ้านกับชื่อเจ้าของบ้านในโฉนดเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่

3. การซื้อบ้านมือสองกับสถาบันการเงิน ถือเป็นช่องทางการซื้อบ้านมือสองที่นิยมกันมากขึ้น เพราะมีบ้านจำนวนมากให้เลือก และที่สำคัญราคาบ้านมักจะต่ำกว่าราคาตลาด และซื้อได้ง่าย นอกจากนี้หากซื้อบ้านมือสองกับธนาคารก็จะทำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคารที่ขายได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และอาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกด้วย

อีกสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อบ้านมือสองที่หลายคนควรรู้คือการซื้อบ้านผ่านทางสถาบันการเงิน เพราะผู้ซื้อจะได้รับรายการบ้านมือสองมาให้เลือกเป็นจำนวนมาก รวมถึงคำแนะนำในด้านต่างฯ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบ้านมือสองจากทางสถาบันการเงิน เช่น การพาไปดูบ้านจริง สถานที่จริง การติดต่อด้านสินเชื่อและการประเมินราคาบ้าน ซึ่งบริการเหล่านี้มักไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น