การตลาดทำอย่างไรในปี 2024

การตลาดทำอย่างไรในปี 2024

การตลาดในปี 2024
เทรนด์สำคัญ

AI และ Automation: การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำการตลาดแบบ personalized
Personalization: มอบประสบการณ์ตรงใจลูกค้า
Video Marketing: วิดีโอสั้น ไลฟ์สด
Influencer Marketing: เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
Social Commerce: ซื้อขายบนโซเชียลมีเดีย
Customer Experience: เน้นประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
Sustainability: ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Data-driven Marketing: ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
ตัวอย่าง

ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ส่งข้อเสนอที่ตรงใจ
สร้างวิดีโอสั้น รีวิวสินค้า
ร่วมมือกับ Influencer โปรโมทสินค้า
ขายสินค้าบน Facebook Instagram
เน้นบริการหลังการขาย
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์
ข้อควรระวัง

ติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ
ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
วัดผลลัพธ์
ระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล