ความสำคัญของระบบจัดเก็บหรือซื้อขายฐานข้อมูลของการทำธุรกิจ

Data หรือข้อมูลของธุรกิจนั้นมีจำนวนมากมายมหาศาล ทั้งข้อมูลลูกค้าเชิง Demographic (ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล, ที่อยู่, อาชีพ ฯลฯ) หรือข้อมูลเชิงพฤติกรรมความชอบความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ของลูกค้า,ข้อมูลของธุรกิจ เช่น ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลยอดขาย, ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลประสิทธิภาพของทีมขาย หรือแม้กระทั่งข้อมูลของคู่แข่ง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้ เมื่อ “ข้อมูลหรือData” มีมากมายหลากหลายมิติที่ทุกธุรกิจสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มหาศาล การมีฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากได้ รวมถึงการมีระบบจัดเก็บหรือซื้อขายฐานข้อมูลที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญพอ ๆ กับการรู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก Dataหรือข้อมูลอย่างไรเช่นกัน

“ฐานข้อมูล” ก็คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน นำมาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ โดยกลุ่มของการขายฐานข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดียวกัน เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า ก็มีข้อมูลของลูกค้า ตั้งแต่ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, ช่องทางการซื้อสินค้า,สินค้าที่ลูกค้าซื้อ, โปรโมชั่นที่ลูกค้าสนใจ หรือแม้กระทั่งข้อมูลปัญหา ความต้องการของลูกค้าที่ได้สนทนากับพนักงานขาย ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลบนฐานข้อมูลลูกค้าของธุรกิจคุณได้ทั้งสิ้น ในบริษัทหรือองค์กรที่มีข้อมูลปริมาณมาก ย่อมมีความยุ่งยากในการจัดการข้อมูล อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าข้อมูลที่สำคัญกับธุรกิจนั้นมีมากมายหลายมิติ ทั้ง ข้อมูลลูกค้า (ซึ่งสำคัญและมีมูลค่ามากสำหรับธุรกิจ), ข้อมูลการทำงานของพนักงาน, จำนวนลูกค้าที่เข้ามาในแต่ละวัน, ข้อมูลประสิทธิภาพของช่องทางการขาย หรือแม้แต่ข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาหรือการตลาด ฉะนั้นการมีระบบที่ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรของคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยให้การนำข้อมูลออกมาใช้งานได้สะดวก ทันต่อเวลา และขจัดความยุ่งยากลำบากในการใช้งานและจัดเก็บหรือซื้อขายฐานข้อมูลทั้งหมดนี้ รวมไปถึงการดูแลป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่ดีมีมูลค่าของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูล (Database) มีประโยชน์อย่างไร ลองจินตนาการถึง บ้านที่เก็บของไว้เยอะแยะมากมายแต่กระจัดกระจายอยู่ในบ้านไม่เป็นที่เป็นทาง จะหยิบเครื่องครัว เครื่องใช้ใด ๆ แต่ละทีต้องเสียเวลาเดินหาไปทั่วบ้านซึ่งตรงกันข้ามกับอีกบ้านที่เก็บสิ่งของไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วนที่หยิบใช้งานง่ายและรวดเร็วกว่า นั่นแหละคือความสำคัญของการทำฐานข้อมูลให้ธุรกิจ