การประเมินค่าใช้จ่ายในการฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก ในการที่เราจะตีราคางานได้นั้นเราต้องเห็นตัวอย่างชิ้นงานที่จะผลิต หรือภาพเขียนแบบ(Drawing) ของชิ้นงานที่จะผลิตก่อน เพราะสิ่งที่เราต้องการในการประเมินค่าใช้จ่ายในการฉีดขึ้นรูปคือ

– ชนิดของพลาสติกและน้ำหนักของชิ้นงาน (ในกรณีที่ทางเราเป็นผู้จัดหาเม็ดพลาสติกในการผลิต)

– ขนาดของแม่พิมพ์ชิ้นงานที่จะผลิต

– ปริมาณที่ผลิตได้ต่อวัน(เดือน)

– จำนวนในการสั่ง (หากน้อยเกินไปราคาจะสูงขึ้นครับ)

– มีแม่พิมพ์แล้วหรือไม่

และถ้าหากยังไม่มีแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป ก็ต้องคุยกันเรื่องการสั่งทำแม่พิมพ์ด้วยครับซึ่งค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่

– มี Drawing แล้วหรือไม่ (ถ้ายังอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการเขียน Drawing ในกรณีที่งานมีความซับซ้อน)

– ขนาดของชิ้นงาน(จะส่งผลต่อขนาดของเหล็กที่นำมาทำแม่พิมพ์ครับ) และ ชนิดของเหล็กที่ใช้

– ความซับซ้อนของชิ้นงาน

– จำนวน Cavity ที่ต้องการ (ขึ้นกับปริมาณที่ต้องการต่อเดือน)

(Cavity คือ ขึ้นรูป 1 ครั้งได้ขึ้นงานกี่ชิ้น เช่น ขึ้นรูป 1 ครั้งได้ 2 ชิ้น แสดงว่าเป็นแม่พิมพ์ 2 Cavity)

แต่ถ้าหากยังไม่มีทั้ง 2 อย่าง สามารถ E-mail ข้อมูลตามหัวข้อด้านล่างเพื่อประกอบการพิจารณาราคาในเบื้องต้นก่อนก็ได้เช่นกันได้แก่

– ภาพของชิ้นงาน หรือภาพอ้างอิงชิ้นงานที่ต้องการจะผลิต

– ขนาด(กว้าง/ยาว/สูง)

– น้ำหนักชิ้นงาน

– ปริมาณที่ต้องการต่อเดือน

ชนิดของเม็ดพลาสติกที่ใช้ หรือคุณสมบัติที่ต้องการของชิ้นงาน (ข้อนี้ หากท่านยังไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ เราสามารถเลือกให้ท่านได้ตามลักษณะการใช้งาน ตามความเหมาะสม)